Επιστημονικές Μελέτες

Ρομποτική Χειρουργική Στην Ουρολογία – Πλουμίδης Α.

Posted by EEAI - 18/02/2015 - Επιστημονικές Μελέτες

Ρομποτική Χειρουργική Στην Ουρολογία – Αχιλλέας Πλουμίδης Η ρομποτική χειρουργική ουρολογία είναι η πλέον εξειδικευμένη και λιγότερο επεμβατική και τραυματική  μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα παγκοσμίως και  αποτελεί την πιο πρόσφατη επαναστατική μέθοδο στον τομέα της «ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής». Αποτελεί δε, την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής ουρολογίας, η ιστορία της οποίας ξεκίνησε το 1990 με την […]

Read More

Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ιατρών και των Δεξιοτήτων τους. Ο ρόλος του Χαρακτήρα. – Παπαλόης Α.

Posted by EEAI - 14/01/2015 - Επιστημονικές Μελέτες

Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ιατρών και των Δεξιοτήτων τους. Ο ρόλος του Χαρακτήρα. Απόστολος Ε. Παπαλόης – Βιολόγος, PhD, KGSJ – Διευθυντής Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου  ELPEN  Φαρμακευτικής Βιομηχανίας -Διδάσκων, Ιατρικών Σχολών Αθήνας  και  Αλεξανδρούπολης & Νοσηλευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών -Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  San Antonio, Texas, USA   Η συνεχής πρόοδος της ιατρικής […]

Read More

Αυτοανοσία και επαναλαμβανόμενες αποβολές

Posted by EEAI - 07/11/2014 - Επιστημονικές Μελέτες

Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη Συντονίστρια Διευθύντρια Ανοσοβιολογικού Τμήματος Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθήνας «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»   Συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικά ή οργανοειδικά) δεν επηρεάζουν την κύηση, εφόσον αυτή γίνεται σε περίοδο που η ενεργότητα της νόσου δεν είναι υψηλή και οι γυναίκες έχουν καλό έλεγχο και παρακολούθηση. Εντούτοις, αυτοάνοσες αντιδράσεις της μητέρας, κατά τις οποίες αυτοαντισώματα και αυτοαντιδρώντα […]

Read More

Τοκολυτική θεραπεία κατά την κύηση

Posted by EEAI - 23/06/2014 - Επιστημονικές Μελέτες

Ο πρόωρος τοκετός, ο οποίος ορίζεται ως τοκετός στην ηλικία κύησης μικρότερη των 37 εβδομάδων, είναι η κύρια αιτία της νεογνικής θνησιμότητας και νοσηρότητας σε οικονομικά προηγμένες χώρες. Ο πρόωρος τοκετός (PTL) μπορεί να αποφευχθεί («επιλυθεί») αυτόματα μέχρι και στο 30% των περιπτώσεων, με λιγότερο από το 10% των γυναικών να έχουν οδηγηθεί σε τοκετό […]

Read More

Η τοκόλυση σε γυναίκες με πρόωρο τοκετό

Posted by EEAI - 23/06/2014 - Επιστημονικές Μελέτες

Η χρήση ενός τοκολυτικού φαρμάκου δεν συσχετίζεται με μια σαφή μείωση στην περιγεννητική ή νεογνική θνησιμότητα ή νεογνική νοσηρότητα. Η κύρια επίδραση των τοκολυτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τις γυναίκες σε πρόωρο τοκετό είναι η μείωση του αριθμού των γυναικών οι οποίες γεννούν εντός 48 ωρών ή εντός 7 ημερών από την έναρξη του φαρμάκου. […]

Read More

Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών

Posted by EEAI - 23/06/2014 - Επιστημονικές Μελέτες

Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού Οι ασθενείς με καρκίνο επιβιώνουν σε ολοένα αυξανόμενα ποσοστά, αλλά η επιτυχής θεραπεία σε νεότερους ασθενείς συχνά οδηγεί σε μειωμένη γονιμότητα. Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για μη καρκινικές καταστάσεις, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο συστημικός […]

Read More