Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών

Posted by EEAI - 23/06/2014 - Επιστημονικές Μελέτες - No Comments

Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού

Οι ασθενείς με καρκίνο επιβιώνουν σε ολοένα αυξανόμενα ποσοστά, αλλά η επιτυχής θεραπεία σε νεότερους ασθενείς συχνά οδηγεί σε μειωμένη γονιμότητα. Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για μη καρκινικές καταστάσεις, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο συστημικός ερυθηματώδης λύκος ( SLE) και οι αιματολογικές ασθένειες. Αν προκληθεί βλάβη στα αναπαραγωγικά όργανα από τη θεραπεία, η κρυοσυντήρηση γαμετών, εμβρύων, ή ιστού γονάδων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της γονιμότητας. Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή για κορίτσια προεφηβικής ηλικίας και για τις γυναίκες που δεν μπορούν να καθυστερήσουν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε θεραπεία που ενδέχεται να βλάψει τη μελλοντική γονιμότητα, οι ενδείξεις είναι πυελικές, εξωπυελικές, ή/και συστημικές κακοήθεις νόσους, καθώς και καλοήθεις ασθένειες. Η ηλικία της ασθενούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι το αποθεματικό ωοθυλακίων των ωοθηκών εξαρτάται από την ηλικία. Στο πρόγραμμα διατήρησης της γονιμότητας της Βαλένθια, η Antimullerian ορμόνη (AMH) και η μέτρηση ωοθυλακίων του άντρου (Αntral Follicle Count-AFC) χρησιμοποιούνται ως κριτήρια επιλογής.

Δείτε όλο το κείμενο της έρευνας