Η τοκόλυση σε γυναίκες με πρόωρο τοκετό

Posted by EEAI - 23/06/2014 - Επιστημονικές Μελέτες - No Comments

Η χρήση ενός τοκολυτικού φαρμάκου δεν συσχετίζεται με μια σαφή μείωση στην περιγεννητική ή νεογνική θνησιμότητα ή νεογνική νοσηρότητα. Η κύρια επίδραση των τοκολυτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τις γυναίκες σε πρόωρο τοκετό είναι η μείωση του αριθμού των γυναικών οι οποίες γεννούν εντός 48 ωρών ή εντός 7 ημερών από την έναρξη του φαρμάκου. Τα δεδομένα σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι αδρά και σποραδικά. Παραμένει εύλογο ότι, για επιλεγμένες γυναίκες, όπως εκείνες που απαιτούν μεταφορά για φροντίδα του νεογνού ή εκείνες που απαιτούν ένα χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν μια θεραπεία με κορτικοστεροειδή, μπορεί να υπάρχει όφελος που συνδέεται με την τοκόλυση. Ωστόσο, το όφελος αυτό δεν έχει εκτιμηθεί επισήμως σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Εάν ήταν δυνατή μια αξιόπιστη πρόβλεψη σχετικά με ποιες γυναίκες με υποψία πρόωρου τοκετού είναι πιθανό να έχουν πρόωρο τοκετό, η χρήση της τοκόλυσης θα μπορούσε να προορίζεται για τις γυναίκες αυτές. Δυστυχώς, λίγες μελέτες προσφέρουν χρήσιμη προγνωστική αξία.

Δείτε όλο το κείμενο της έρευνας