Ρομποτική Χειρουργική Στην Ουρολογία – Πλουμίδης Α.

Posted by EEAI - 18/02/2015 - Επιστημονικές Μελέτες - No Comments

Ρομποτική Χειρουργική Στην Ουρολογία – Αχιλλέας Πλουμίδης

Η ρομποτική χειρουργική ουρολογία είναι η πλέον εξειδικευμένη και λιγότερο επεμβατική και τραυματική  μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα παγκοσμίως και  αποτελεί την πιο πρόσφατη επαναστατική μέθοδο στον τομέα της «ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής». Αποτελεί δε, την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής ουρολογίας, η ιστορία της οποίας ξεκίνησε το 1990 με την πρώτη επιτυχημένη νεφρεκτομή για να ακολουθήσει δυο χρόνια αργότερα η πρώτη ριζική προστατεκτομή. Τότε ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται οι πρώτες ουρολογικές επεμβάσεις με τομές λίγων χιλιοστών, προσφέροντας στον ασθενή ταχεία ανάρρωση. Η ακαμψία των λαπαροσκοπικών εργαλείων και η δισδιάστατη απεικόνιση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότερες επεμβάσεις στην ουρολογίας είναι ογκολογικές και με μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ευρεία εξάπλωση της μεθόδου. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα έδωσε η ρομποτική πλατφόρμα, με την τρισδιάστατη υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση, τα αρθρωτά εργαλεία και την μοναδική εργονομία στον χειρισμό.

Σήμερα σχεδόν όλες οι επεμβάσεις που γίνονταν ανοιχτά μπορούν να προσφερθούν στον ασθενή και ρομποτικά με όλα τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζει μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος:

– Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου

– Μειωμένος κίνδυνος χειρουργικών λοιμώξεων

– Εξασφάλιση ελάχιστης απώλεια αίματος και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάγγισης παραγόντων αίματος

– Σημαντική μείωση της περιόδου νοσηλείας

– Ταχύτερη ανάρρωση

– Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, άσκηση κλπ)

– Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, αφού οι τομές που γίνονται είναι λίγων χιλιοστών σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο

Οι επεμβάσεις (κατά όργανο) που πραγματοποιούνται ήδη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών φαίνονται παρακάτω:

Ρομποτικές Ουρολογικές Επεμβάσεις

Νεφρό
•    Ριζική Νεφρεκτομή
•    Μερική Νεφρεκτομή
•    Αφαίρεση Αγγειομυολιπώματος
•    Αφαίρεση Κύστεων Νεφρού
•    Πυελολιθοτομή

Ουρητήρα
•    Πυελοπλαστική
•    Ουρητηρόλυση
•    Νεοεμφύτευση Ουρητήρα – Boari Flap
•    Νεοεμφύτευση Ουρητήρα – Psoas Hitch

Ουροδόχος Κύστη
•    Κυστεκτομή & Εκτροπή των Ούρων σε Ουρητηροεντεροστομία
•    Κυστεκτομή & Δημιουργία Ορθότοπης Νεοκύστης
•    Μερική Κυστεκτομή
•    Εκκολπωματεκτομή

Προστάτης
•    Ριζική Προστατεκτομή
•    Αδενωματεκτομή (για ΚΥΠ)
•    Αφαίρεση Κύστης Σπερματικού Πόρου

Ουρογυναικολογία
•    Ιεροκολποπηξία (για πρόπτωση πυελικού εδάφους)
•    Αποκατάσταση Κυστεοκολπικού Συριγγίου

Λεμφαδενικός Καθαρισμός
•    Πυελικός (για Καρκίνο Προστάτου)
•    Πυελικός (για Καρκίνο Ουροδόχου Κύστης)
•    Οπισθοπεριτοναϊκος για καρκίνο όρχεως