Ανασκόπηση: Μεταμόσχευση μήτρας και η γέννηση του πρώτου ζωντανού παιδιού – οι προβληματισμοί που εγείρονται σε σχέση με τις υπόλοιπες προσπάθειες του παρελθόντος.

Posted by EEAI - 10/07/2015 - Νέα / Ανακοινώσεις, Ομιλίες Συνεδρίων - No Comments

Ανασκόπηση: Μεταμόσχευση μήτρας και η γέννηση του πρώτου ζωντανού παιδιού – οι προβληματισμοί που εγείρονται σε σχέση με τις υπόλοιπες προσπάθειες του παρελθόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ • 1η Ιουλίου, 2015

First clinical uterus transplantation trial: a six-month report

Mats Brannstrom, M.D., Ph.D., a Liza Johannesson, M.D., Ph.D.,a Pernilla Dahm-Kahler, M.D., Ph.D., a Anders Enskog, M.D., Ph.D.,b Johan Molne, M.D., Ph.D., c Niclas Kvarnstrom, M.D., d Cesar Diaz-Garcia, M.D.,f Ash Hanafy, M.D.,g Cecilia Lundmark, B.Sc.,a Janusz Marcickiewicz, M.D., Ph.D.,a Markus Gabel, M.D., d Klaus Groth, M.D., Ph.D.,a Randa Akouri, M.D., Ph.D.,a Saskia Eklind, M.D., Ph.D.,a Jan Holgersson, M.D., Ph.D.,e Andreas Tzakis, M.D.,h and Michael Olausson, M.D., Ph.D.daDepartment of Obstetrics and Gynecology, b Department of Anesthesiology and Intensive Care, c Department of Clinical Pathology, d Department of Transplantation, and e Department of Clinical  Chemistry and Transfusion Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Goteborg, Sweden; f Department of Gynecology and Obstetrics, La Fe University Hospital, University of Valencia, Valencia, Spain; g Department of Obstetrics and Gynecology, Griffith University, Gold Coast, Southport, Queensland, Australia; and h Department of Surgery, Cleveland Clinic, Weston, Florida

Fertility and Sterility® Vol. 101, No. 5, May 2014 0015-0282

Καταβάστε την ομιλία κάνοντας κλικ εδώ >