Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ο ανδρικός παράγοντας και η γενετική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

Posted by EEAI - 23/11/2017 - Ημερίδες, Νέα / Ανακοινώσεις - No Comments

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής σας προσκαλεί να παραστείτε στην επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα «Ο ανδρικός παράγοντας και η γενετική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», που θα γίνει στο Ξενοδοχείο ARTA PALACE στην Άρτα, το Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 2017 και η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας και την υποστήριξη των Ιατρικών Συλλόγων Κέρκυρας, Λευκάδας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πατρών, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Σκοπός αυτής της επιστηµονικής συνάντησης είναι να ενηµερώσει όλους τους ειδικούς επιστήµονες που ασχολούνται µε τον ρόλο του ανδρικού παράγοντα (Ουρολόγους, Βιολόγους, Μαιευτήρες-Γυναικολόγους) αλλά και τους εν γένει ασχολούµενους µε την υγεία καθώς η υπογονιµότητα µπορεί να είναι πολυπαραγοντική κατάσταση που απαιτεί διεπιστηµονική συµµετοχή.

Επιδηµιολογικά στοιχεία, έρευνες, διάγνωση, αποτυχία σπερµατογένεσης, αποφρακτική αζωοσπερµία, γενετικές ανωµαλίες, µόλυνση ανδρικών επικουρικών αδένων, επιγενετικές αλλαγές στο σπέρµα, µιτοχονδριακά νοσήµατα, κατακερµατισµός του DNA, είναι µερικά από τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν.

Επίσης οι νέες τεχνικές ανάκτησης σπέρµατος, κρυοσυντήρησης, λήψης σπέρµατος από τους όρχεις σε περίπτωση αζωοσπερµίας και χρήση για εξωσωµατική γοµνιµοποίηση σε αυτοσωµατικές γενετικές ανωµαλίες µε εκτέλεση προγεννητικής προεµφυτευτικής διάγνωσης, θα αναλυθούν για την σύγχρονη αντιµετώπιση των υπογόνιµων ανδρών.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή µας, να ακούσουµε και να συζητήσουµε µε εξειδικευµένους εισηγητές στα αντικείµενά τους, διάφορες θέσεις και απόψεις που σήµερα η βιβλιογραφία αποδέχεται.

Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας, θα διανεµηθεί δωρεάν Οδηγός Ανδρικής Υπογονιµότητας, µε κατευθυντήριες οδηγίες της  Ευρωπαϊκής  Ουρολογικής  Εταιρείας του 2015, µε επιµέλεια έκδοσης της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας κάντε κλικ εδώ.