Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Κλινικής Γένεσις Αθηνών Α.Ε.

Posted by EEAI - 30/01/2017 - Νέα / Ανακοινώσεις, Σεμινάρια - No Comments

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00-12:30 θα πραγματοποιηθεί μετεκπαιδευτικό μάθημα με ομιλίες:

– Ολιγοασθενοσπερμία
– Παρουσίαση περιστατικού – βιβλιογραφική ενημέρωση
– Μη αποφρακτική αζωοσπερμία – Υ microdeletions

Για λεπτομέρειες μπορείτε να πατήστε εδώ